Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška lotyšského velvyslance na Filozofické fakultě UHK

​Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Velvyslanectvím Lotyšské republiky pořádá přednášku "Political system of Latvia", na kterou vás tímto srdečně zve. Přednášející: Kaspars Ozoliņš - velvyslanec Lotyšské republiky. Místo konání: Filozofická fakulta UHK, nám. Svobody 331, místnost B9 Čas zahájení: 7.11.2012 16:30 Čas ukončení: 7.11.2012 18:00 Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“