Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Minibazar vyřazenýcn knih

Knihovna města Hradce Králové pořádá v pobočce na Eliščině nábřeží (Palackého 626) minibazar vyřazených knih. Symbolické ceny 2 Kč za knihu. Akce se koná od pondělí 1.10.2012 do pátku 5.10.2012 vždy od 9 do 18 hodin. Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“