Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soutěž „Navrhni projekt“

Od 3.9. do 31.10. 2012 probíhá v celé České republice soutěž pro studenty středních škol s názvem Navrhni projekt. Soutěž je pořádána sítí Eurocenter Úřadu vlády České republiky ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Regionální kolo soutěže Navrhni projekt je určeno pro studenty středních škol regionu NUTS II – Severovýchod (Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj), kteří mají jedinečnou šanci vyzkoušet si roli žadatele o finanční prostředky z evropských fondů. Cílem soutěže je podpořit aktivní zájem studentů o problematiku fondů Evropské unie.

Úkolem studentů je vytvořit tým o maximálním počtu 5 osob, který pod dohledem vybraného
pedagoga sestaví velmi zjednodušenou, ale z pohledu povinných kolonek téměř kompletní
projektovou žádost. Aby se studenti s možnostmi využití evropských fondů lépe seznámili, je soutěž zaměřená na skutečné oblasti podpory, jako je např. cestovní ruch, ochrana životního prostředí, podpora vzdělávání a zaměstnanosti a další.

Kompletní pravidla soutěže včetně šablony projektové žádosti jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách soutěže www.navrhniprojekt.cz. Eurocentrum Hradec Králové školám nabízí zdarma po celou dobu konání soutěže uspořádání bezplatné přednášky o fondech Evropské unie, kde se studenti dozví důležité informace o soutěži i o způsobu fungování strukturálních fondů.

Vítězové regionálních kol získají hodnotnou elektroniku a zajímavé publikace z nakladatelství ZonerPress. Hlavní cenou pro vítěze celostátního kola soutěže je letecký zájezd do Bruselu, spojený s prohlídkou města a evropských institucí.

Více informací naleznete na webových stránkách Eurocentra Hradec Králové:
www.euroskop.cz/eurocentrum.hk.

Zdroj: Eurocentrum
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“