Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jiná skutečnost v Kupkově podání

Foyer královéhradeckého krajského úřadu od úterý patří reprodukcím prací Františka Kupky.

Výstava potrvá až do konce srpna. Pak se přestěhuje do Pardubic a do Vídně, v jednání je také její cesta do Francie. Výstava Jiná skutečnost / Úvod do díla Františka Kupky představí hlavní etapy tvorby tohoto světoznámého umělce a opočenského rodáka. Půjde o panelovou prezentaci věnovanou Kupkovu životu a dílu, na které budou k vidění reprodukce obrazů a kreseb. K dispozici je také doprovodný text v češtině, francouzštině, angličtině a němčině.

Zdroj:Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“