Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Druhé kolo přijímacího řízení na UHK

Pedagogická fakulta hradecké univerzity má dobrou zprávu pro všechny neúspěšné studenty, kteří nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení.

„Vypisujeme druhé kolo přijímacího řízení u vybraných studijních oborů. Fakulta tak otevírá cestu uchazečům, kteří nemohli vykonat přijímací řízení v rámci prvního kola, nebo v něm neuspěli. Případně těm, kteří se stále ještě rozmýšlejí, jakou cestu vysokoškolským studiem zvolí," uvedl Ondřej Tikovský, kancléř univerzity.

Zájemci mohou studovat například specializaci Etická výchova se zaměřením na vzdělávání. Tento studijní obor není akreditován na žádné jiné vysoké škole v zemi.

Uchazeči mohou podávat přihlášky do 10. srpna.


Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“