Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kulturní Festival Lubaczow 2012

Občanské sdružení Hodina H má možnost vyslat skupinu 10 az 12 osob z nějakého tanečního či hudebního souboru na festival v Polsku. Festival se koná ve dnech 22. - 25. 6. 2012. Polští organizátoři hradí ubytování, stravu a cestovní náklady do výše 1100 euro. 1. Krátký popis projektu Projekt zahrnuje účastníky z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a bude prezentovat jejich kulturu. Hlavní roli bude mít hudba, tanec a tradice našich sousedů, které představují základní část našich kultur. Projekt je cílený na učení se o kulturách a zvycích skupiny Višegrádských zemí, posílení jejich spolupráce a výměna zkušeností mezi nimi. Spolupráce vyvrcholí mezinárodním kulturním festival a podporou Gmina z Lubaczowa díky unikátín kulturní akci. 2. Detailní popis projektu Druhý ročník kulturního festivalu 2012 bude pokračováním akce, která byla velmi úspěšná mezi místní společností a partnery projektu. Organizátorům se podařilo dosáhnout předpokládaného cíle, a proto byli silně motivováni pokračovat v posilování spojení mezi skupinou zemí Visegrádské čtyřky (Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Polsko) a také s Ukrajinou. Organizátoři, vnímající vliv hudby a tance na naše kultury, se rozhodli akci použít jako nástroj pro budování vzájemného porozumění mezi národy, zvýšení povědomí kulturní rozmanitosti v místní společnosti a podporu spolupráce mezi zeměmi Visegrádské skupiny. Festival bude odrážet dialog mezi partnery a bude místem, kde se různé kultury a tradice setkají. Tanec, hudba a zpěv spojuje lidi a umožňuje jim lépe komunikovat, spolu přinášet poselství rovnosti a respektu k druhým. Festival se zaměřuje na podporu kulturní rozmanitosti v místním a mezinárodním prostředí, sdílení inspirace, stejně jako podporu Gmina z Lubaczowa a nabízí obyvatelům Lubaczowa zajímavý způsob trávení času. Během samotén akce budou probíhat hudební a taneční vystoupení skupin z Maďarska, České republiky, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Partneři předvedou divákům nejen jejich národní tance a hudbu, ale také představí národní kuchyni. Repertoár bude zahrnovat širokou škálu hudebních druhů, tj. od folku k soudobé hudbě, jako je reggae, rock nebo pop. Také se budou konat hudební a taneční workshopy, prezentace zemí pro dobrovolníky v rámci festivalového programu. Akce umožní aktivní účast obyvatel z Lubaczowa a jeho okolí. 3. Cílové skupiny a skupiny, pro které je projekt přínosný Skupina přibližně 50 osob z Maďarska, Slovenska, Polska, České republiky a Ukrajiny bude představovat cílovou skupinu. Tito účastníci se přidají do projektu a aktivně se budou účastnit během hudebních a tanečních vystoupení. Zpěváci, muzikanti a tanečníci různých věkových kategorií budou prezentovat různé druhy kulturních aktivit. Projekt je zaměřen mimo uměleckých hudebních a tanečních vystoupení i na jiné prezentace kultur a to prostřednictvím ochutnávání typických jídel či jiných forem prezentace kultur. Do festivalu budou zapojeni diváci, hudebníci, tanečnícic a ostatní účastníci akce včetně jejich organizátorů. Bližší informace: Eva Havlíčková, Hodina H www.hodinah.cz, eva@hodinah.cz Zdroj: Hodina H
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“