Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Inspirativní vedení – získej nejen zkušenosti, ale i certifikát

AIESEC ve spolupráci s Telefónicou a Prázdninovou školou Lipnice pro Tebe připravili jedinečnou příležitost prověřit si v praxi své schopnosti práce v týmu. V rámci celodenního kurzu a za přítomnosti profesionálních lektorů se na modelových situacích dozvíš co odděluje leadery od managerů a jaké jsou pravidla zpětné vazby. Na jedné případové studii budeš navíc pracovat společně přímo se členy managementu společnosti Telefónica, od kterých můžeš odkoukat, jak dané situace řeší, a zda-li vůbec správně. Celý den je zakončen předáním certifikátu o absolvování kurzu. Certifikát bude sepsán i v angličtině na Tvé jméno, takže jej můžeš použít do CV při hledání zahraniční stáže přes léto, potažmo při žádostech o práci, a to nejen u společnosti Telefónica. Samotný workshop bude ale probíhat v češtině. Takovýto kurz klasicky stojí 3 500,-Kč, s Telefonicou jej máš téměř zdarma. Slovíčko téměř pro Tebe znamená zaplacení registračního poplatku ve výši pouhých 100,-Kč. Během celého dne můžeš počítat s občertvením přímo ve VIP prostorách a sky-boxů O2 arény (http://www.o2arena.cz/o2arena/docDetail.aspx?nid=10641&docid=19033692). Více informací: http://aiesec.cz/inspirativnivedeni Zdroj: AIESEC
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“