Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Život v Guinei

Beseda M. Camary a F. Mary o životě v Západní Africe a o životě afrických imigrantů v Evropě.

Ve čtvrtek 7.6.2012 od 16:00 v prostorách YMCA (Šafaříkova 666 / 6, Hradec Králové)

Program:
 • pozdrav /sousou-česky/
 • otázky o Guinei
 • Afrika
 • Guinea /rozloha, počet obyvatel/
 • Conakry
 • Velká města
 • Jazyky, dialekty
 • Náboženství
 • Rozdělení země /různé etnické spolky/
 • Historie:
  • Guinea /jméno, vznik země atd./
  • kolonizátoři
  • Francouzi /data, přístavní města atd./
  • vznik úředního jazyka
  • tradice v různých etnických regionech
  • osvobození
  • rozvoj /bauxit, železo, diamanty, zlato, atd./
  • spolupráce s ČR a dalšími státy
 • fotografie
 • dotazy

Pořádá Informační centrum pro mládež YMCA Hradec Králové, vstup zdarma. Zdroj: ICM YMCA HK Zdroj: ICM Hradec Králové

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“