Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

10. ročník World Music Festivalu "Na jednom břehu"

Desátým rokem se do přírodního areálu Letního kina a blízkých klubových prostor v Hradci Králové vrací neotřelá dramaturgie světové world music - festival Na jednom břehu. Dvoudenní dramaturgie nabízí výbušný mix world music, rocku, hiphopu, reggae, jazzu či elektroniky, kultovní hudbu z různých etnických kořenů ovlivněnou směsí žánrů a technickými vymoženostmi současné generace muzikantů. Na jednom břehu se snoubí svobodná africká, balkánská či latinsko-americká hudba, taneční, výtvarná i česká experimentální hudba. Koná se 25. – 26. 5. 2012, Letní kino Širák a klubová scéna v Hradci Králové. Podrobné informace naleznete na stránkách festivalu www.najednombrehu.cz nebo www.ononebank.com Zdroj: Calendarium Regina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“