Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Tři generace hradeckých architektů

Tři generace hradeckých architektů: Václav st., Václav ml., Jan a Milan Rejchlovi V úterý 22. května jste srdečně zváni na další přednášku z cyklu Architekti Hradce. Tentokrát bude věnována třem generacím z rodu Rejchlů. Během 20. století se podíleli na moderním Hradci Králové. Mají na kontě nejexponovanější zakázky - monumentální nádražní budovu, krajský soud, vilu Otakara Klumpara, armádní budovu sborového velitelství, budovu YMCA, první moderní regulační plán města, letiště, most u soutoku... Začátek v 17.00 v konferenčním sále v 5. NP Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/5e3d5dd7-5495-4f94-b379-f93240d37d0d/Tri-generace-hradeckych-architektu--Vaclav-st-,-Va.aspx Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“