Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bajkal a okolí aneb Transsibiřskou magistrálou po krásách Sibiře

Bajkal a okolí aneb Transsibiřskou magistrálou po krásách Sibiře, přednáší Jiří Lehejček. 16. května 2012 jste od 18:00 hodin srdečně zváni do konferenčního sálu v 5. NP na povídání o více než měsíční cestě po Sibiři. Hlavním cílem byla návštěva její perly - jezera Bajkal. Přijďte se vtipnou formou dozvědět něco o kraji sibiřských lovců, čarovných hor, hodných lidí a životadárného jezera. Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/5c5e7bcb-862f-4642-9015-672ebae98ea6/Jiri-Lehejcek--Bajkal-a-okoli-aneb-Transsibirskou-.aspx Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“