Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Veletrh Infotour a cykloturistika

Infotour a cykloturistika je jediný veletrh cestovního ruchu v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. V roce 2012 se uskuteční již 13. ročník.

Koná se ve dnech 16. 3. 2012 - 17. 3. 2012.
Jako každý rok, i letos se veletrh uskuteční v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis.

Vstup na akci, doprovodný program a na všechny přednášky cestovatelů bude zdarma.

Veletrh tradičně nabízí možnost představit návštěvníkům i odborné veřejnosti aktuality z oblasti cestovního ruchu, seznámit je s nabídkou regionů i měst a dále prezentovat novinky cestovních kanceláří, dopravců, lázní nebo wellness hotelů.

Návštěvníci budou mít také možnost zakoupit drobné řemeslné výrobky, potraviny a přírodní produkty, které upozorní na přírodní bohatství, tradice a kulturu České republiky.

Další informace naleznete na stránkách festivalu http://www.infotourhk.cz.

Zdroj: Infotour.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“