Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Festival Cyklocestování

Festival Cyklocestování se koná ve dnech 17. - 18.3.2012 v Hradci Králové.
Tento již 15. festival se koná nově v kině Centrál, poprvé jako partnerská akce veletrhu Infotour & Cykloturistika.

Cílem festivalu "Cyklocestování", prvního ryze cyklocestovatelského festivalu v Česko-Slovensku a pravděpodobně i v celé Evropě, je shromáždit "všechny" známé i neznámé cyklocestovatele, cykloturisty a další cyklonadšence pod jednou střechou, společně se poznat, předat si zkušenosti atd. a to formou cestovatelských besed s promítáním, workshopů, diskuzí atd...

Další informace naleznete na stránkách:
http://www.cyklocestovani.cz/festival-cyklocestovani/
nebo
http://www.cyklocestovani.cz/festival-cyklocestovani/hradec-kralove---17--18-3-2012/

Zdroj: cyklocestovani.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“