Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hlasujte o Události roku 2011

Již brzy budou v katedrále sv. Ducha oceněny významné osobnosti kulturního, sportovního a společenského života v Hradci Králové. Součástí 19. ročníku tohoto tradičního udílení výročních cen bude již počtvrté hlasování občanů o „Události roku Hradce Králové“ za rok 2011.

O „Události roku“ rozhodují přímo občané města zejména prostřednictvím internetového hlasování. Rada města na doporučení výběrové komise a na základě došlých návrhů od občanů nominovala pět událostí, mezi kterými prostřednictvím internetového hlasování nebo tištěných formulářů mohou lidé vybírat.
- Vydání Encyklopedie města Hradec Králové
- Rekonstrukce a zpřístupnění jižních teras
- Komponovaný pořad Cesta divadelního souboru Slunovrat
- Hudební festival Rock for People (zařazen mezi 10. nejvýznamnějších festivalů světa ve své kategorii)
- Open Air Program (při mezinárodním festivalu Divadlo evropských regionů)

Internetové hlasování začalo 1. března 2012 a naleznete ho na adrese anketa.mmhk.cz. Hlasovat lze i písemně, a to zasláním hlasu na odbor kultury, sportu a cestovního ruchu. Započítány budou pouze hlasy občanů Hradce Králové s tím, že každý může hlasovat pouze jednou. Všichni hlasující budou zařazeni do slosování o čestné vstupenky na slavnostní večer udílení výročních cen a turistické propagační předměty města Hradec Králové. Elektronické i písemné hlasování končí v pátek 23. března. Slavnostní večer udílení výročních cen města Hradec Králové proběhne 28. března od 18 hodin v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“