Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Trénování paměti a mozkový jogging aneb Duševně fit do stovky

Pro velký zájem Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové opět pořádá kurzy Trénování paměti pro dospělé v produktivním věku.

Kurzy budou probíhat každý čtvrtek od 5. 4. do 24. 5. 2012 vždy od 16:00 do 17:30 hodin v učebně v 5. podlaží. Jedná se o 8 lekcí po dvou hodinách.

Cena kurzu činí 250 Kč.

Přihlášky jsou k dispozici od středy 14. 3. 2012 ve 4. podlaží ve studovně periodik, kde je možno kurz i zaplatit.

Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/7d3ff7e2-ab55-48c0-9177-a8621653ed42/Trenovani-pameti-a-mozkovy-jogging-aneb-Dusevne-fi.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“