Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den pro Kubu

Komise pro Kubu synodní rady Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s organizací Člověk v tísni v duchu zahraniční politiky ČR pořádá v Hradci Králové 15. března 2012 happening Den pro Kubu.

Vedou oznamované reformy prezidenta Raúla Castra k důstojnějšímu životu Kubánců? Lepší se vztahy státu a církví? Je vůbec možné, aby totalitní stát na “Ostrově svobody”, který nerespektuje základní lidská práva jako jsou právo na spravedlivý proces, svobodu shromažďování a projevu, a náboženskou svobodu uvolnil poměry v duchu demokratizace? A můžeme my, obyvatelé malé země v “srdci Evropy”, nějak pomoci vězněným, utlačovaným a perzekvovaným obyvatelům karibské země? A proč bychom to vlastně měli dělat?

Program happeningu:
17:00 Ekumenická bohoslužba slova v katedrále ŘKC sv. Ducha
18:00 Pochod na podporu Damas de Blanco (“Dam v bílém”, což je na Kubě pravidelně protestně pochodující skupina manželek, matek, dcer a sester vězněných kubánských disidentů. Jsou vždy oblečeny do bílého - symbolu čistoty. ) Trasa pochodu povede od katedrály centrem města do kostela farního sboru ČCE v Nezvalově ulici).
18:30 Cuba libre (Svobodná Kuba) – přípitek v kostele farního sboru
18:45 komponovaný večer:
promítání filmu ”Cuba’s hope”
rozhovor o filmu a o Kubě
Pouť svatého Lazara - fotografický dokument s osobní zpovědí Ireny Vězdové
psaní dopisů, vzkazů vězňům svědomí i jejich rodinám
... občerstvení, hudba, rozhovory

Kontaktní osoba:
Jitka Klubalová předsedkyně Komise pro Kubu Synodní rady ČCE
GSM: 777 219 031
E- mail: info@brnoprokubu.cz
www.brnoprokubu.cz

Plakát: http://brnoprokubu.cz/Brno_pro_Kubu/Aktuality/Entries/2012/3/6_Plakat_Den_pro_Kubu_files/Den%20pro%20Kubu.jpg

Zdroj: https://www.evangnet.cz/445-den_pro_kubu
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“