Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška - Biologie - přístupy a metody ke zkoumání života včera, dnes a zítra

V rámci projektu Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu se bude ve středu 21. března 2012 od 14.00 do 17.20 konat přednáška Mgr. Kateřiny Hotové Svádové, Ph.D., na téma Biologie - přístupy a metody ke zkoumání života včera, dnes a zítra. Přednáška proběhne v posluchárně J6 v budově FIM (Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6).

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“