Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Pprojekt „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ začátkem dubna t.r. zavítá do Hradce Králové. Projekt „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je simulací jednání institucí Evropské unie a je určen studentům středních škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Projekt má za cíl interaktivní a zážitkovou formou přiblížit studentům fungování institucí EU a ukázat skutečnou podobu legislativního procesu v EU. Tématem jednání bude Hlasování o návrhu směrnice Rady a Evropského parlamentu o ochraně před tabákovým kouřem a nekuřáckém prostředí.

Přihlásit se mohou soutěžní dvojice studentů, ve které jeden bude zastávat pozici poslance Evropského parlamentu a druhý funkci ministra v Radě EU. Uzávěrka přihlášek je 3.4.2012.

V průběhu roku 2012 se uskuteční na celém území České republiky celkem šest regionálních kol této soutěže. V regionálním kole budou odměněni celkem tři nejlepší týmy, přičemž výherci postoupí do listopadového celostátního kola, v němž mohou získat jako hlavní cenu letecký zájezd do Bruselu spojený s prohlídkou unijních institucí.

Projekt "Staň se na den tvůrcem evropské politiky" je organizován krajskými Eurocentry pod záštitou Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a informačními středisky Europe Direct.

Informace, pravidla a přihlášky:
Bc. Renata Černilovská
Soukenická 54/8 (budova RegioCentra Nový pivovar)
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 817 877
e-mail.: cernilovska@euroskop.cz

http://www.euroskop.cz/eurocentrum.hk
http://www.strukturalni-fondy.cz

Zdroj: Eurocentrum Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“