Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Etnometodologické inspirace: mediální dialogické sítě

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti při Filozofické fakultě UHK zve na přednášku doc. Jiřího Nekvapila (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) s názvem Etnometodologické inspirace: mediální dialogické sítě. Přednáška se koná ve středu 4. dubna 2012 ve 14.05 hodin v budově Filozofické fakulty v místnosti B9 (nám. Svobody 331).

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“