Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Velikonoce na statku

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost spolu s Klubem lidové tvorby zvou veřejnost na velikonoční svátky do Piletic. Na Šrámkově historické usedlosti mohou zájemci obdivovat například bohatou sbírku kraslic Klubu lidové tvorby v rámci akce „Velikonoce na statku“. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v tomto navýsost stylovém prostředí od 7. do 9. dubna vždy od 10 do 16 hodin.

Současně s tím budou po všechny tři dny v roubené chalupě předvádět členky Klubu lidové tvorby některé techniky zdobení kraslic (drátkováním, voskem, slámou), navíc také paličkování, tkaní a síťování. Návštěvníkům se tak od soboty až do pondělí (od 10 do 16 hodin) skýtá možnost vyzkoušet si šikovnost vlastních rukou pod laskavým dohledem zkušených „maléreček“.

Všichni příchozí se mohou zúčastnit rovněž hlasování o nejhezčí velikonoční kraslici, pocházející z rukou dětí Základní školy Pouchov.

Hlavní program za podpory Destinačního managementu „Hradecko“se bude odehrávat na Boží hod velikonoční – tedy v neděli 8. dubna 2012, kdy budou k již uvedené nabídce připraven další rozsáhlý celodenní program, jehož obsahem bude:
- řemeslnický minitrh s jarní nabídkou (např. pletených pomlázek)
- pečení chleba v peci
- předvádění technik lidové tvorby a zdobení kraslic
- pohádky „Z tašky“
- jarní tanečky a zpívánky ve stodole

K ochutnání toho dne bude:
- chléb a tradiční velikonoční pečivo
- pučálka

Veškeré informace naleznete na stránkách http://www.sramkuvstatek.cz/program.html

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“