Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Spirituál Kvintet aneb Šlapej dál...

Koná se v úterý 13. března v 17.00 hodin, poslechové studio hudebního oddělení, Tomkova 620.

Jaroslav Balcar, nadšenec, sběratel gramodesek, milovník hudby a umění, již několik let uvádí svůj pořad Hluboká brázda. Tento cyklus, čítající přes 100 témat, představuje hudbu, hudební skupiny a zpěváky, kteří patřili k tomu nejlepšímu v 60. a 70. letech 20. století. Knihovna města Hradce Králové vybírá z cyklu Hluboká brázda každoročně to nejzajímavější.
Tentokrát se mohou návštěvníci a posluchači těšit na povídání o Spirituál Kvintetu. Jaroslav Balcar vykreslí mapu dosavadní činnosti populárního souboru.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“