Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Pojďte do terénu oslavit Den vody

Kdy: 22.3.2012, 9:00 - 13:00 hod.
Kde: PP Orlice
Sraz: zastávka ČD Petrovice nad Orlicí
Vhodné pro třídy 2.st. ZŠ a SŠ. Omezená kapacita.

Co vás čeká? Nenáročný terén plný přírodních zajímavostí a překvapení. Na území Přírodního parku Orlice uvidíte přirozené říční a nivní ekosystémy. Pokusíte se ocenit, co nám říční ekosystém ve své přirozené podobě přináší, neboť Orlice je jednou z mála českých řek, která je nezregulovaná ve svém dolním toku v poměrně dlouhých úsecích a je tedy ponechána přirozenému vývoji.

S sebou oblečení a obuv vhodné do terénu.

Zdarma.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Tereza Hejtmánková, tereza.hejtmankova@ekologickavychova.cz, 739 203 209
Hlaste se nejpozději do 15.3.2012!

pozvánka: http://sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=415&Itemid=155

Zdroj:
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“