Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soutěž - Příběh středověkého vampýra Tobiáše

3. března 2010 byly v Hrádku nad Nisou nalezeny kosterní pozůstatky nezvykle pohřbeného člověka. Během dvou let byly jeho ostatky zkoumány mnoha vědci.

Dnes díky tomu víme o Tobiášovi až překvapivě hodně. Jeho životní příběh ale neznáme. Muzeum Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou ve spolupráci s Meteorem vyhlásilo literární soutěž pro děti i dospělé a dává příležitost veřejnosti. Zkuste vymyslet Tobiášův životní příběh!

Datum vyhlášení soutěže: 3. 3. 2012
Datum ukončení soutěže: 3. 5. 2012

Kategorie:
žáci 1. st. ZŠ, žáci 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií, studenti středních škol, dospělí

Ceny:
knižní, dle vlastního výběru (formou poukázek).
Pro autory nejlepších prací je připravena Noc v muzeu s možností spaní u Tobiáše.
Všechny vítězné práce zveřejní na svých internetových stránkách vědecko-populární magazín Českého rozhlasu Meteor. Nejzajímavější dílo se pak v průběhu května 2012 objeví i v rozhlasovém vysílání tohoto pořadu.

Pravidla:
Práce bude mít formu povídky. Maximální rozsah práce je 5 normostran (8 000 znaků). Příběh nesmí odporovat faktům, která byla o Tobiášovi zjištěna a která jsou uvedena níže. Porušení tohoto pravidla povede k vyřazení práce z dalšího hodnocení. Hodnotit se bude nápad a úroveň literárního zpracování.

Práce jsou přijímány v elektronické i tištěné formě. Práce musí být doručena do 3. 5. 2012 do 12:00 hod. SEČ – v tištěné formě na uvedenou poštovní adresu nebo v elektronické formě na uvedený e-mail.

Jak byl vampýr Tobiáš pohřben?
• Pouhých 25 cm pod povrchem Kostelní ulice v Hrádku nad Nisou.
• Mimo prostor hřbitova, půl metru za hřbitovní zdí.
• V poloze na břiše.
• Nebyl pohřben do rakve, ale přímo do země (což ale bylo v té době obvyklé).
• U lokte levé ruky byly položeny 4 stříbrné pražské groše Jana Lucemburského.
• Pravá ruka byla v rameni mírně vytočena, pokrčena v lokti a sevřena v pěst.
• U hlavy a u pat byly nalezeny kameny.

Co víme o vampýru Tobiášovi ze zkoumání vědců?
• Podle DNA patří ostatky muži.
• Zemřel nejdříve po roce 1311, kdy se začaly razit groše Jana Lucemburského.
• Byl asi 170 cm vysoký.
• Měl robustní stavbu těla.
• Zemřel ve věku okolo 50 let.
• Zemřel na jaře.
• Na ostatcích nebyly shledány stopy po násilné smrti. Samozřejmě nelze vyloučit násilnou smrt, která nezanechá stopy na kostře.
• Živil se obilovinami kromě prosa, dále ovocem, masem a mlékem ovcí a koz a výjimečně skotu, nejedl vepřové maso. Netrpěl nedostatkem potravy.
• Jeho genetičtí příbuzní žijí ponejvíce v prostoru dnešní Albánie.
• V Hrádku nad Nisou se nenarodil a nežil tam. Do města přišel relativně krátce před smrtí. Narodil se a minimálně posledních deset let života trvale žil na místě, kde jsou v podloží staré horniny
• Během života přišel o všechny stoličky (celkem 11 zubů). Některé ze zubů, jež mu zůstaly, byly zkažené. Jeden kaz dokonce proděravěl kost čelisti.
• V levé kyčli měl mírnou artrózu.
Další informace najdete v níže uvedeném článku nebo si můžete poslechnout v Meteoru z 11.2. 2012.

Vysvětlení ke vzniku k pojmenování ostatků jménem Tobiáš:
Jméno Tobiáš vzniklo fikcí: porovnáním výsledků zkoumání DNA s databází Ysearch.org byl zjištěn žijící příbuzný, užívající rodové jméno Toviah, česky Tobiáš. V době, kdy Tobiáš žil, se ale rodová jména nepoužívala. Jeho skutečné jméno tedy neznáme.

Kontaktní údaje:
Brána Trojzemí
Horní náměstí 71
Hrádek nad Nisou
463 34
e-mail: info@branatrojzemi.cz

Další informace:
www.BranaTrojzemi.cz
meteor.rozhlas.cz

Zdroj: Český rozhlas
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“