Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Giuseppe Garibaldi a jeho mýtus

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Giuseppe Garibaldi a jeho mýtus.

Ve středu 14. března se koná ve spolupráci se Společností přátel Itálie přednáška dr. Pavla Helana Giuseppe Garibaldi a jeho mýtus. Je určena pro všechny, které zajímá tato jedna z největších osobností italských dějin.

Začátek v 18.00 hod. v konferenčním sále v 5. NP Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“