Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Současná situace občanské společnosti na Kubě

Filozofická fakulta UHK ve spolupráci s Nadací Forum 2000 pořádá přednášku a diskuzi na téma Současná situace občanské společnosti na Kubě. Hostem setkání, které se koná 29. března 2012 od 17 do 19 hodin, bude Rolando Jiménez Pozada, kubánský právník, představitel občanské společnosti na Kubě a bývalý politický vězeň. Přednáška se koná: Filozofická fakulta (nám. Svobody 331), učebna B17.

Pozvánka: http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Documents/Forum%202000_diskuse%20o%20Kube_pozvanka.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“