Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Neurobiologické a evoluční koreláty inteligence

Fakulta informatiky a managementu UHK zve na přednášku MUDr. Františka Koukolíka, CSc., (Oddělení patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN, Thomayerova nemocnice) na téma Neurobiologické a evoluční koreláty inteligence. Přednáška se koná ve čtvrtek 29. března 2012 od 12.25 do 15.00 hodin v budově FIM v učebně J6 (Hradecká 1249/6). Přednáška je součástí kurzu "Vybrané problémy kognitivní vědy" projektu INKOV.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“