Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prvohory: Pravěk planety Země

Muzeum východních Čech vás zve ve středu 14. března 2012 od 17.00 hodin na přednášku "Prvohory: Pravěk planety Země".

Vývoj života v období před 540 – 250 milióny let přednáší Vladimír Socha.

Doba prvních obratlovců, vzniku ryb, obojživelníků a plazů; prvních lesů ale i obřích členovců a známých trilobitů, zakončená největším masovým vymíráním v dějinách Země.

Zdroj: Muzeum východních Čech
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“