Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Josef Čapek - malíř, básník, spisovatel

Do 31. března mají všichni návštěvníci knihovny možnost zhlédnout výstavu s názvem "Josef Čapek - malíř, básník, spisovatel", kterou SVK pořádá ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Staré Huti v galerii Automat ve 2. NP knihovny.

Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Na 13 panelech je dokumentována jeho tvorba literární i výtvarná, odvíjí se jeho životní příběh.

Výstava zachycuje mládí, studia, první společné tvůrčí počátky s Karlem Čapkem, předválečnou avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná 30. léta 20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Je doplněna faktografií – soupisem literárního díla, výstav, zastoupením v galeriích.
Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka, grafické řešení Pavel Bosák.

Další informace: http://www.svkhk.cz/getattachment/71aee413-0f5d-409f-9103-cf6e23f59639/Vystava--Josef-Capek---malir,-basnik,-spisovatel.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“