Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Křesťanská a lidová tradice Velikonoc

Muzeum východních Čech vás zve ve středu 21. března 2012 od 17.00 hodin na přednášku "Křesťanská a lidová tradice Velikonoc".

Nejvýznamnějšími křesťanskými svátky jsou Velikonoce, které svým charakterem zaujímají mimořádné místo v průběhu zvykoslovného roku. Velikonocím předchází postní období začínající Popeleční středou a trvající 40 dní. Na přednášce se seznámíte nejen s časem zábavy v podobě masopustního období, ale také s průběhem postního období a samotných Velikonoc.

Přednáší Mgr. Martina Vlčková.

Zdroj: Muzeum východních Čech
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“