Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Elektronické knihy (EBSCOhost)

EBSCOhost čtenářům Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové nově poskytuje přístup do plných textů více než tří tisíc elektronických knih v rámci databáze eBook Collection. Jedná se ve velké většině o tituly v angličtině - jeden z nich pro Vás knihovna zakoupila (podle Vašeho zájmu a podle stavu financí hodlá v akvizici e-knih pokračovat), ostatní pocházejí z projektu Gutenberg.

EBSCOhost je soubor databází, dostupný čtenářům knihovny na počítačích ve studovně v 5. podlaží. Kromě toho je možnost vzdáleného přístupu. Pro offline prohlížení je potřebná aplikace Adobe® Digital Editions 1.7.1 nebo novější. Bezplatné stažení (Windows® a Mac OS) trvá méně než minutu při instalaci s využitím širokopásmové sítě.

Jak na to? - zde

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“