Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Menu: Radio Royal, No Pavarotti

V pátek 6. dubna ve 20.00 mají všichni příznivci experimentálních, hudebních a vizuálních projektů možnost navštívit galerii U Přívozu v areálu SVK, která bude proměněna v zvukovou laboratoř za účasti Petra Ference, Tomáše Procházky a dalších...

Vstupné Kč 100/60 ISIC

Radio ROYAL
Petr Ferenc patří už několik let k nejdůležitějším hybatelům české experimentální scény, ať už jako organizátor (festival Stimul), publicista (His Voice, A2) nebo hudebník (Birds Build Nests Underground) a performer. Když se potkal s Tomášem Procházkou (mj. Gurun Gurun, Handa Gote), kterého dlouholeté posunování hranic divadelního žánru dovedlo až k vlastní zvukové tvorbě jiného typu, než je domovská post-krautrocková skupina B4, začal i on svou původně čistě gramofonovou obsesi rozšiřovat o kazety. Vzniklo tak duo Radio Royal, které v duchu mcluhanovského fragmentu „médium je poselství“ přidává do svého instrumentáře několik magnetofonů, na kterých přehrávají nalezené, po domácku nahrané magnetofonové kazety a pásky a zpracovávají parazitní zvuky a druhotné sonické suroviny.
Přeskakování drážky v gramodesce nebo zkratovaný obvod v mixážním pultu vytvářejí rytmické vzorce, nad kterými se klene další pseudoharmonický zvukový materiál vytvářený šumem audiozařízení, procesovanou zpětnou vazbou vytvářenou pomocí starých zvukových efektů a další manipulací s gramodeskami. Zájem o poslouchatelnost noisu a jeho psycho-sociální kontext je přivedl až k touženému blahodárnému účinku performancí zaznamenaných na dvou stopách desky RRCD01 (KLaNGundKRaCH 2011).

NO PAVAROTTI
No Pavarotti založili na podzim roku 2009 členové projektu The Ruin of Ruins
k!amm (člen dalších projektů RUiNU a Kaspar von Urbach) a Rouilleux. Jejich z velké části improvizovaná hudba, skládající se z kytarových ploch, elektronického šumu a hlasu obou protagonistů v různém stupni rozkladu, je mix drone-ambientu, noise, post-psychedelie a popu. Ambientní plochy přecházejí v monotónní kytarové pasáže a jemné ruchy, v pozadí se zjevují náznaky melodií a rytmů, postupně se ztrácející v hluku a šumění. Tak jako vlny unášejí na hladině těla mrtvých surfařů, rozehrávají k!amm (elektronika, ruchy, hlas) a Rouilleux (kytara, elektronika, hlas) sílu i melancholii všech možných žánrů. Kam až jsou schopni zajít, ukazuje excelentní cover Oh No Dirty Diana od samotného krále popu z kompilace Dada ACTA.

Další informace: http://klangundkrach.net/no.pavarotti/

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“