Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Literární dílny: Julius Šimko: Setkání s fotopoezií

27. března jsou příznivci cyklu Literární dílny srdečně zváni do konferenčního sálu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na multimediální prezentaci knihy dr. Julia Šimka "Napsala jméno svý na zdi."

Citlivě zpracované téma fotopoezie, které obsahuje prvky komunikace se street artem. Kniha nepostrádající dynamiku, sdělení ani humornou nadsázku. Na jedné straně fotografie, na druhé báseň. Přijďte se seznámit s touto pozoruhodnou knihou a jejím autorem.

Začátek v 17.00 hod. v konferenčním sále.

Další informace: http://svkhk.cz/getattachment/de37cabb-6fcb-45e0-aa69-9705256ac219/Literarni-dilny--Julius-Simko--Setkani-s-fotopoezi.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“