Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Veletrh pracovních příležitostí pro studenty v Pardubicích

Univerzita Pardubice pořádá dne 14.3.2012 veletrh pracovních příležitostí Kontakt 2012. Určen je pro absolventské ročníky a všechny studenty univerzity, kteří se zajímají o možnosti svého budoucího profesního působení.

Veletrh se uskuteční v univerzitní aule v kampusu v Polabinách mezi 9:30 a 15:00 hodinou.

Na jednom místě mají návštěvníci Kontaktu 2012 možnost absolvovat individuální setkání se zástupci 29 společností působících v různých oblastech hospodářství.

Studenti se mohou v osobních konzultacích zeptat na požadavky firem, porovnat podmínky nabízených pracovních míst, shlédnout firemní prezentace a navštívit přednášky na téma „Jak získat dobré zaměstnání: nejdůležitější rady pro výběrová řízení“ a „Trendy trhu práce v ČR, možnosti uplatnění absolventů, očekávání firem“.

Pro návštěvníky akce je rovněž připraven katalog, který je souhrnem základních informací o zúčastněných společnostech a mohl by studentům napomoci při jejich rozhodování o volbě budoucího povolání.

Zdroj: Novinky.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“