Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Program Salonu Královehradeckého na březen 2012

Čtvrtek 1. 3. 2012 od 17 hodin
vernisáž výstavy Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice spojená s přednáškou ředitele Ústavu pro ekopolitiku Mgr. Tomáše Gremlicy (Pozvánka - http://www.hradeckralove.org/file/4624)

Čtvrtek 8. 3. 2012 od 17 hodin
beseda k MDŽ na téma Povolání architektka

Čtvrtek 15. 3. 2012 od 17 hodin
promítání filmu z festivalu Jeden svět s názvem Krev v mobilech

Čtvrtek 22.3.2012
happening ke Dni vody

Čtvrtek 29.3.2012
Dunajská delta NATURA 2000 (cestopisné promítání M. Pondělíčka)

Na všechny akce vstup zdarma!

Více informací naleznete na webu: http://www.civitas-group.cz/

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“