Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

"Dávej - Ber!" - fotografická soutěž

"Dávej - Ber!" - fotografická soutěž v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Evropským parlamentem – Informační kanceláří v ČR a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu vlády ČR vyhlašují v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity fotografickou soutěž "Dávej - Ber!".

Soutěž je určena studentům od 14 do 19 let. Uzávěrka je 23. dubna 2012!

Účastníci mají za úkol vytvořit černobílou fotografii, která co nejlépe vyjádří jejich osobní pohled na solidaritu mezi generacemi. Námětem může být cokoliv, co vás napadne v souvislosti se zadaným tématem.

Veškeré informace naleznete na stránkách soutěže http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/120217_fotosoutez_cs.htmZdroj: EURODESK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“