Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Izrael, země mnoha tváří

Cestopisná přednáška, koná se ve čtvrtek 1. března v 18.00 hodin, pobočka Kukleny (Pražská třída 127/43).

Putování Izraelem, Palestinou a jordánskou Petrou (jedním ze "Sedmi divů světa"), přednáší RNDr. Petr Rybář.

Pobočka městské knihovny v Kuklenách srdečně zve na přednášku kuklenského cestovatele s živě komentovanou projekcí cestopisného videa. Petr Rybář zavede návštěvníky do krajiny, která je jedním z nejstarších civilizačních center Starého světa, oplývá posvátnými místy judaismu, křesťanství i islámu.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“