Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Moderní architektura v Hradci Králové

Masarykova společnost a Klub Milady Horákové Hradec Králové vás zvou na přednášku "Moderní architektura v Hradci Králové". Přednášet bude doc. PhDr. Vladimír Hrubý.

Přednáška se koná ve čtvrtek 23. února v 17:00 hodi v síni Petra Ebena, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Regio-centrum.

Přednáškový cyklus se koná za podpory města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Zdroj: Masarykova společnost a Klub Milady Horákové Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“