Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kam kráčí chemie? Umělé neuronové sítě v chemii.

V rámci kurzu Mezioborové dimenze vědy se bude ve čtvrtek 23. února 2012 od 15.45 do 18.45 hod. v budově FIM v učebně J6 (Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6) konat přednáška doc. RNDr. Vlastimila Dohnala, Ph.D., s názvem Kam kráčí chemie? Umělé neuronové sítě v chemii.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“