Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ladino concert – THE jewish soul

Filharmonie Hradec Králové a Velvyslanectví Státu Izrael, společně s dalšími jedenácti zahraničními ambasádami připravují unikátní mezinárodní hudební projekt LADINO, který je plánován na 1. března 2012. V historii České republiky je to poprvé, kdy se spojila velvyslanectví v podobném společném projektu.

Filharmonie Hradec Králové a Velvyslanectví Státu Izrael, společně s dalšími jedenácti zahraničními ambasádami, které mají sídlo v Praze - s Velvyslanectvím Belgického království, Bosny a Herzcegoviny, Bulharské republiky, Kyperské republiky, Nizozemského království, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Srbsko, Španělska, Turecké republiky a USA - připravují unikátní mezinárodní hudební projekt LADINO, který je plánován na 1. března 2012. V historii České republiky je to poprvé, kdy se spojila velvyslanectví v podobném společném projektu.

Ladino concert – THE jewish soul, koncert s písněmi jihoevropských židů


Filharmonie Hradec Králové
Edita Adlerová - mezzosoprán
Barbora Baranová - alt
Israel Zohar (člen Izraelské filharmonie) - šofar, klarinet
Benjamin Ashkenazy - dirigent

Více informací naleznete na www.fhk.cz.

Zdroj:
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“