Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Příměstská letní škola

Kreativní knihovna při Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové pořádá v druhém týdnu letních prázdnin Příměstskou letní školu. Týdenní program ve formě příměstského tábora s denní docházkou z domova nabídne 16 žákům 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií aktivní a zábavné prožití volného času přes prvky zážitkové pedagogiky, principy globálního rozvojového vzdělávání a metody kritického myšlení.

Díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha v rámci grantové výzvy Jdi do toho, Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a Královéhradecké provozní, a. s., činí výše účastnického poplatku pouze 200 Kč. V ceně je zahrnuta strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim), vstupné na jednotlivé exkurze a workshopy (koupaliště Flošna, Labyrint divadla Drak, bowling, ...) a pojištění. Účastníci obdrží certifikát o účasti na Příměstské letní škole.

Kapacita je omezena. Předběžným zájemcům (rodičům nebo žákům) organizátoři doporučujemí se registrovat na: letniskola.formees.com/f/predbeznyzajem/.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“