Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ochrana duševního vlastnictví - průmyslová práva

Fakulta informatiky a managementu (Hradecká 1249/6) vás zve na přednášku JUDr. Anny Romanové Ochrana duševního vlastnictví - průmyslová práva, která se koná v rámci kurzu Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany dušeního vlastnictví. Přednáška proběhne ve středu 22. února 2012 od 14.00 hodin v posluchárně J6 budovy Fakulty informatiky a managementu.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“