Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jarní prázdniny v laboratoři

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové zve studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol na akci Jarní prázdniny v laboratoři. Zájemci budou mít ve středu 22. února 2012 od 8 do 12 hodin možnost navštívit laboratoře biologie, chemie a fyziky a zúčastnit se připravených prezentací a přednášek. Vše bude probíhat v budově Pedagogické fakulty na náměstí Svobody 301.¨

Další informace: http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Documents/Jarn%C3%AD%20pr%C3%A1zdniny%20v%20laborato%C5%99i%20-%20P%C5%99F.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“