Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

MůŽeMe!

MůŽeMe! měnit svět kolem sebe

* Zajímá tě dění kolem tebe?
* Máš nápad na to, jak by svět kolem tebe mohl fungovat líp, ale tvůj názor je málo slyšet?
* Chceš něco změnit ve veřejném životě, ale nevíš, jak na to nebo s kým?
* Chceš se naučit lépe využívat nová média ve prospěch dobré věci?

MůŽeMe! je vzdělávací projekt pořádaný Českou národní agenturou Mládež, který se snaží posílit schopnost mladých lidí aktivně spoluutvářet svět kolem sebe a zapojovat se do témat, která je zajímají či pálí ve veřejném dění. Projekt přivádí dohromady dobrovolníky, kteří chtějí prosadit své originální nápady na to, jak pozitivně změnit konkrétní oblasti veřejného života.

MůŽeMe! nabízí příležitost 20 – 25 dobrovolníkům ve věku 15 – 30 let přijít s nápady na změny v různých oblastech veřejného života a s podporou České národní agentury Mládež je zrealizovat. Konkrétní projekty účastníků mohou být zaměřeny na kulturu, ochranu životního prostředí, lidská práva/multikulturní prostředí, volný čas a zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života. Prostředkem jim k tomu může být i tzv. strukturovaný dialog, v rámci kterého mohou své nápady diskutovat se zástupci politiků a samospráv, a získat tak podporu pro svoji iniciativu nebo podíl na rozhodovacích procesech ve svém okolí. Výstupy projektu mohou být např. veřejné diskuze, informační akce nebo semináře, výměny dobrých zkušeností, setkání s politiky a zastupiteli a jiné.

MůŽeMe! poběží od konce března 2012 do jara 2013 v následujících zemích: České Republice, Belgii, Litvě a Maďarsku.

Co projekt nabízí účastníkům?
* Příležitost podílet se na unikátním projektu
* Zajímavé diskuze s experty a partnery projektu
* Motivaci a podporu při přípravě a realizaci vlastních projektů
* Finanční podporu z programu Mládež v akci
* Možnost zúčastnit se mezinárodního školení v zahraničí
* Výměnu zkušeností s dobrovolníky z dalších evropských zemí

MůŽeMe! je série 3 víkendových vzdělávacích akcí, během kterých se naučíš:
* komunikovat své názory na veřejnou politiku a navrhovat nápady na její změnu;
* plánovat a vést vlastní projekt;
* získat finanční podporu z programu Mládež v akci;
* pracovat s novými médii.

Veškeré informace lze nalézt na:
www.mladezvakci.cz/muzeme
www.faceboook.com/muzememenitsvet

Zdroj: ČNA Mládež
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“