Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den zahraničních mobilit

Filozofická fakulta UHK pořádá ve středu 22. února 2012 od 13:00 do 16:30 hodin Den zahraničních mobilit. Akce seznámí studenty i akademické pracovníky FF UHK s možnostmi studijních, výukových a dalších pobytů v zahraničí. Prezentace budou probíhat v budově FF UHK (nám. Svobody 331) v místnosti B7.

Další informace: http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Documents/DEN%20ZAHRANI%C4%8CN%C3%8DCH%20MOBILIT%20na%20FF%20UHK.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“