Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Communication Skills for International Students

Chcete si zlepšit komunikační dovednosti v angličtině? Přes léto? Na UCLA v Kalifornii?

Become a successful speaker
Learn to speak American-style English by viewing Hollywood movies
Communicate effortlessly and comfortably in private, public, and academic situations
Use films to increase cross-cultural awareness

This Institute is a six-week program that includes two interrelated courses. Through interactive discussions and classroom presentations, each student will discover how to function in real-life situations. Students will learn to communicate effectively and easily with Americans--in America, in their home country, and in the world at large.

Listed below are the two courses offered by the Institute. For information on the classes, please view the Curriculum. Students may choose to take either course individually or both courses together.

Communication Studies 1A-Public Speaking for Nonnative Speakers
Session A: June 25 to August 3, 2012
Session C: August 6 to September 14, 2012

Communication Studies 1B--Learning American English and Culture from the Movies
Session A: June 25 to August 3, 2012
Session C: August 6 to September 14, 2012

Veškeré informace naleznete na: http://www.summer.ucla.edu/institutes/Communication/overview.htm

Zdroj: EURODESK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“