Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Patagonie – divočina na konci světa

První cestopisná přednáška – digishow Martina Loewa (http://www.promitani.cz/) z letošního cyklu. Celovečerní pořad je vyroben digitální technologií a provázen živým vyprávěním a autentickou hudbou. Přes 2.000 km busem, stopem, lodí, pěšky i na koni jihoamerickými Andami až do Ohňové země. Neprostupné pralesy, hluboké fjordy, obrovské ledovce i blankytná jezera. Nejkrásnější národní parky Jižní Ameriky - skalní věže v Torres del Paine i monumentální hora Fitz Roy.
A tučňáci také!

Koná se 23. ledna – pondělí od 18:00 hodin, Velký sál Adalbertina.

Zdroj: Adalbertinum
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“