Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška "Český národní zájem: integrovaná Evropská unie."

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti při Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové zve na přednášku Ing. Edvarda Outraty s názvem Český národní zájem: integrovaná Evropská unie.

Přednáška se koná ve středu 25. ledna 2011 v 16.30 v budově Filozofické fakulty v místnosti B9.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“