Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

No a co?!

těchto dnech začíná nejen v Královéhradeckém kraji kampaň s názvem No a co?!, která si dala za úkol upozornit širokou veřejnost na existenci ochranné známky Práce postižených a na kvalitní práci osob se zdravotním postižením.

Lidé v kampani otevřeně přiznávají své konkrétní zdravotní postižení. Nepotřebují dary, ale férovou pracovní příležitost a poptávku po svých výrobcích či službách, díky níž dokážou být soběstační.

Cílem kampaně je poukázat na vysokou kvalitu práce lidí se zdravotním handicapem a jejich zaměstnavatelů, kteří jsou držiteli ochranné známky Práce postižených.

Kampaň probíhá od ledna do března v celé České republice, například v kinech, novinách, časopisech, dále na billboardech, zastávkách MHD, na internetu nebo třeba v čekárnách lékařů.

Více informací na www.nfozp.cz, www.pracepostizenych.cz

Zdroj: Hradecký deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“