Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Muzeum východních Čech, Oběti let 1939-45 z bývalého okresu Hradec Králové - žádost o pomoc / spolupráci

Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Historicko-dokumentační komisí Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Hradci Králové připravuje publikaci věnovanou občanům bývalého okresu Hradec Králové, kteří zahynuli v období let 1939─1945 v souvislosti s okupací naší republiky nacistickým Německem. Stále však k řadě jmen obětí některé údaje jak životopisné, tak i fotografie chybí. Protože bychom chtěli, aby publikace byla co možná nejúplnější, obracíme se na vás s prosbou o pomoc při jejich doplňování a upřesňování. Seznam těchto osob naleznete v přiloženém seznamu ve formátu pdf.

O zapůjčení nebo umožnění okopírovat materiály je možno domluvit se s PhDr. Jaroslavou Pospíšilovou na tel. 495 514 631 (j.pospisilova@muzeumhk.cz) nebo s Janem Brunclíkem na tel. 604 837 057.

Děkujeme předem za Váš zájem a případnou spolupráci.

Seznam padlých ke stažení (pdf): http://www.muzeumhk.cz/files/dokumenty/seznam_-_padli.pdf

Zdroj: Muzeum východních Čech
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“