Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Měšťanské vánoce – lednové komentované prohlídky

Konají se středy 18. a 25. ledna 2012 v 17.00 hodin v Muzeu východních Čech.

Výstavou Měšťanské Vánoce provede autorka výstavy Mgr. Martina Vlčková. Návštěvníci se seznámí s průběhem vánočních příprav a jejich významem v adventním období.

Zdroj: Muzeum východních Čech
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“